Bahay > Kaso ng Proyekto > Aquarium

Tunnel ng aquarium.

2021-08-03


Pangalan ng aquarium: Aquariumtunnel.

Oras ng Aquairum: 2019/10/9

Bansa: Brazil

Panimula: Ocean underworld acrylic tunnel.